Betongbil

Våra fyra betongbilar/roterbilar med tombola körs idag i första hand på uppdrag av Starka Betong.