Betongtransport

Med en av våra grusbilar förser vi Starka Betong med täta leveranser av sten och makadam för deras produktion av betong.

I vår egen fordonspark har vi sedan 4 betongbilar som levererar färdig betong ifrån Södra Sandby till kunder i södra Skåne.

Har du frågor om betongtransport? Hör av dig till Peter.