Ekdahl Miljö i samarbete med Närkefrakt.

2016-12-28

Från årsskiftet börjar Ekdahl Miljö att distribuera EEL-vitvaror och småel för Närkefrakts räkning i hela Skåne. Uppdraget innefattar förutom distribution även transport från EELs lager i Örebro till Malmö för omlastning.

 

EEL AB är ett inköps- och logistikcenter i Örebro. Företaget bildades 2004 i Örebro som ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB.

EEL AB är idag en del i ELON Group-koncernen och i bolaget finns två fackhandelskedjor, ELON och Elkedjan. Sammanlagt har vi över 400 butiker. Vi samlar den gemensamma fackhandeln under ett tak, men med olika kedjenamn, så att varje kedjas unika delar får frontas på den svenska marknaden. Det ger oss möjlighet att behålla olika varumärken ut mot konsument samtidigt som vi vinner stordriftsfördelar.