Grustransport

Våra grus- och schaktbilar rullar på vägarna på uppdrag av både våra kunder och GDL.

Dessutom kör våra grus- och schaktbilar också för egen del då vi i egen regi säljer grus och mackadam till aktörer i vårt närområde.

Har du frågor om grustransport? Hör av dig till Peter.