Grus- och schaktbil

Våra grus- och schaktbilar transporterar tryggt grus, jord, sten och schakt. Med sin tippande del bakåt kan de även sprida ut lasten vid slutmålet. Genom att koppla till en trailer ökar vi utrymmet och kan köra ännu större volymer.

Visa mer

Lastväxlare

En lastbil för många olika uppdrag och uppgifter! Användningsområdena är nästintill oändliga för lastväxlaren som kan användas vid en rad olika transporter. Genom att använda olika flak och containers utifrån det specifika behovet är lastbilen mycket anpassningsbar.

Visa mer

Grustransport

Våra grus- och schaktbilar rullar på vägarna på uppdrag av både våra kunder och GDL. Dessutom kör våra grus- och schaktbilar också för egen del då vi i egen regi säljer grus och mackadam till aktörer i vårt närområde. Har du frågor om grustransport? Hör av dig till Peter.

Visa mer