Behörighetskontroll Yrkestrafik 2024

Alla arbetsgivare inom yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar för att deras förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik. Även transportköpare har ett straffsanktionerat ansvar att kontrollera att transportören har ett giltigt trafiktillstånd när transportuppdraget utges. Systemet bygger på automatiska dagliga kontroller via YKB och Transportstyrelsen Vägtrafikregister. Att vara ansluten till BKY visar att vi uppfyller de lagenliga kraven