Bil- och planglasinsamling

Genom ett nära samarbete med Glasbranschföreningen står vi på Ekdahl Miljö för insamlingen av bil- och planglas hos glasmästeri och bilfirmor runt om i hela Sverige. Genom ett miljösmart bytessystem återvinns det repade och trasiga glaset på en depå i Åstorp där det omvandlas till bl.a. glasfiberisolering.

Med hjälp av en lastbil med påhängstruck kan våra chaufförer lasta och lossa glaset vid både upphämtning och avlämning.