Bulkbil

Med vår bulkbil transporterar vi effektivt stora volymer av t ex sand, bly, kalk eller flytande gödning. I våra bulktrailers kan vi lasta en rad olika material, efter dina behov och önskemål. Givetvis lever vi upp till de höga krav som ställs på noggrann rengöring av behållarna inför varje körning.