Specialbil för tömning av fastighetsnära kärl

Vår specialbil används i huvudsak till vårt uppdrag för hämtning och tömning av returglas i glas-kärl på bl a campingplatser, restauranger och flerfamiljshus.