Grus- och schaktbil

Våra grus- och schaktbilar transporterar tryggt grus, jord, sten och schakt. Med sin tippande del bakåt kan de även sprida ut lasten vid slutmålet. Genom att koppla till en trailer ökar vi utrymmet och kan köra ännu större volymer.

Visa mer

Grustransport

Våra grus- och schaktbilar rullar på vägarna på uppdrag av våra kunder. Dessutom kör våra grus- och schaktbilar också för egen del då vi i egen regi säljer grus och makadam till aktörer i vårt närområde. Har du frågor om grustransport? Hör av dig till Rickard och Peter.

Visa mer