Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol, droger och mediciner som påverkar körförmågan hör absolut inte hemma i trafiken. Var och en som kör påverkad av alkohol eller droger är livsfarlig för sig själv och andra. Den gemensamma nämnaren är att preparaten kan skapa trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, nedsatt förmåga och omdöme, sömnighet eller upprymdhet.

Vi betraktar problem med missbruk av berusningsmedel som sjukdom, och arbetstagare som lider av dessa problem kommer att behandlas enligt de rutiner vi har för rehabilitering och arbetsanpassning gällande fysisk eller psykisk ohälsa som uppstått som en följd av arbetssituationen

Vårt företag accepterar under inga omständigheter att våra fordon framförs av någon som är påverkad av alkohol, droger eller mediciner som påverkar körförmågan. För att förhindra att detta sker kommer vi att:

  • Regelbundet informera om preparatens påverkan på trafiksäkerheten
  • Vara uppmärksam på tecken som tyder på missbruk
  • Ha alkotester tillgänglig för frivillig kontroll
  • Utföra slumpvis oanmälda alkoholtester
  • Avstänga samtliga förare som är drog eller alkoholpåverkade tills en utredning fastlagt graden av beroende av den som ertappats

Om utredningen visar att en beroendesituation föreligger kommer företaget att erbjuda anpassade åtgärder för rehabilitering och arbetsanpassning i enlighet med gällande lagstiftning.

I arbetet för rehabilitering och arbetsanpassning kommer vi att anlita hälsovård som tillsammans med försäkringskassan och en representant för personalen arbetar ihop med företaget för att få ut bästa tänkbara resultat för verksamheten.

Varje anställd som misstänker att medicin används som negativt påverkar körförmågan skall anmäla detta till närmaste chef.

Varje medicin som kan misstänkas påverka körförmågan skall granskas av företagshälsovården.

Vi kommer vid misstanke om drogpåverkan att låta utföra drogtest.

Skurup 230523

……………………………
Ingela Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB