Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Ekdahl Miljö AB skall i alla lägen sträva mot att förebygga riskerna för att någon skall drabbas av olycka eller ohälsa på arbetsplatsen. Vi vill skapa en trivsam arbetsplats där samtliga känner sig säkra, trygga och delaktiga i arbetet att åstadkomma detta.

Ekdahl Miljö AB har som målsättning att tillhandahålla kunderna de bästa och säkraste transportlösningarna. Här är trafiksäkerheten grundläggande.

Vi är dessutom angelägna om att ingen av våra förare eller medtrafikanter skall komma till skada i trafiken. Därför har vi sammanställt följande riktlinjer för verksamheten:

  • trafiksäkerheten hos fordonen skall säkerställas genom väl utvecklade rutiner för trafiksäkerhetskontroll;
  • våra förare skall vara väl utbildade och ha rätt behörighet samt väl insatta i farorna i trafiken;
  • gällande trafikregler skall alltid efterföljas;
  • uppdragen skall planeras på så sätt att hänsyn i planeringen tas till externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid skall avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning samt problem förorsakade av väderlek och halka;
  • våra förare skall framföra fordonen på ett sådant sätt att de kan betraktas som föredömen av andra trafikanter;
  • förarna skall vara utvilade och ta pauser i tillräcklig omfattning. Gällande regler för kör- och vilotider skall alltid efterföljas;
  • lastning, lastsäkring och lossning skall alltid utföras på ett säkert sätt och givna instruktioner och regler skall följas. Vid arbete på andra platser där man vistas skall de regler som ges efterföljas (terminalansvar);
  • att framföra företagets fordon under inverkan av alkohol eller andra droger får under inga omständigheter förekomma. För att motverka detta kommer vi slumpmässigt eller när misstanke om påverkan föreligger låta utföra alkotester.
  • Förarna skall använda Handsfree vid telefonsamtal bakom ratten samt enligt lag får inte förarna använda sin mobiltelefon för att surfa, smsa eller vara inne på sociala medier när fordonet är i trafik. Detta är endast tillåtet under pauser och när fordonet står still under kontroll.

 

Skurup 2023-11-23

……………………………
Madeleine Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB