Bulktransport

Ett effektivt och smart sätt att transportera stora volymer till produktion, t ex plast, kalk eller bly. Med våra flexibla transportlösningar ser vi till att materialet tryggt når fram  – oavsett om slutmålet är någonstans i Sverige eller har slutdestination Tyskland. Givetvis lever vi upp till de höga krav som ställs på noggrann rengöring av behållaren inför varje körning.

Vi kan också erbjuda lagerhållning av material, så du alltid kan känna dig trygg i att ha tillgångarna säkrade och enkelt på plats i verksamheten vid behov.

Några av våra största kunder inom bulktransport är Polykemi, Bösarps Grus & Torrbruk och industrier inom glastillverkning i Småland och Tyskland.

Har du frågor om bulktransport? Hör av dig till Joakim Simonsson 0411-244505