Fair Transport

Ekdahl Miljö är även certifierade för Fair Transport, för hållbara transporter.

Vi åtar oss att leverera hållbara transporter. Vi tar ansvar för vårt företag, våra medarbetare, våra kunder, vår miljöpåverkan och för trafiksäkerheten. Vårt löfte – en hållbar affär.