Leveransbestämmelser

Allmänna bestämmelser/Alltrans 2007

Om inget annat avtalats gäller för samtliga transportuppdrag Ekdahl Miljö utför, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser, Alltans 2007.

Alltrans 2007