Policy Sociala medier

Vi på Ekdahl Miljö gillar sociala medier och vill uppmuntra våra anställda och kunder att vara aktiva på alla tänkbara plattformar. Samtidigt finns det några saker vi vill att du följer med utgångspunkt i svensk lagstiftning och vår värdegrund.

 • Kommentarer eller inlägg
  – Kommentarer eller inlägg som anspelar på ras, religion eller på annat sätt är kränkande är inte ok
 • Tystnadsplikt
  – Tänk på att du har tystnadsplikt. Du får inte lägga ut något i sociala medier som berättar något om de kunder du jobbar hos utan att de godkänt det innan.
 • Bilder
  – Du får aldrig lägga ut en bild utan att alla personer som syns på bilden har sagt ok först.
  – Du måste fråga, du kan aldrig anta att någon tycker det är ok. Personerna måste också förstå hur bilden används och att den kan spridas vidare.
 • Det du lägger ut räknas som marknadsföring
  – Det du lägger ut om Ekdahl Miljö i sociala medier räknas som marknadsföring. Därför är det viktigt att:
  – Du alltid är öppen med att du jobbar på Ekdahl Miljö AB
  – Tagga inlägg som handlar om jobbet med #ekdahlmiljo
  – Det du säger är korrekt och sant – var gärna positiv men överdriv inte!

 

Skurup 2023-01-16
Ingela Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB